24 niedziela okresu zwykłego
Sugestia programowa

Duch Święty obdarowuje nas prawdą sumienia i pewnością Odkupienia

15/09/19 ks. Stanisław Dyk
Wyjaśnienie tekstów świętych – odsłonięcie obchodzonego misterium: Misterium tej celebracji to Bóg, który przed Mojżeszem objawił swoją istotę: „Jahwe, Jahwe, Bóg miłosierny i litościwy, cierpliwy, bogaty w łaskę i wierność” (Wj 34, 5-6). Mojżesz wyznaje wówczas, że Pan jest Bogiem, który przebacza. „Imię Boże «Ja jestem» wyraża wierność Boga, który mimo niewierności ludzkiego grzechu i kary, na jaką człowiek zasługuje, zachowuje «swą łaskę w tysiączne pokolenia»” (Wj 34, 7).
Bóg objawia, że jest „bogaty w miłosierdzie” (Ef 2, 4), aż do dania swojego Syna. Jezus, oddając swoje życie, by wyzwolić nas z grzechu, objawi, że On sam nosi imię Boże: „«Gdy wywyższycie Syna Człowieczego, wtedy poznacie, że Ja Jestem» (J 8, 28)” (KKK 210–211). Miłosierdzie Boga poprzedza wszelką zasługę z naszej strony (por. 1 J 4, 10). To zawsze Bóg jako pierwszy podejmuje inicjatywę odkupienia.
 
„W mocy Bożego Ducha”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce 2018/2019
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.