24 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Sugestie słuchacza

15/09/19 Sławomir Zatwardnicki
Wydaje mi się, że warto zwrócić uwagę na dominującą dziś tendencję epatowania powrotami synów marnotrawnych do Boga. Zewsząd pojawiają się świadectwa osób, które dalekie czy nawet wrogie Bogu, wracają w dramatycznych okolicznościach do Niego. Jakby zabrakło relacji starszych braci, którzy też przecież potrzebują nawrócenia – nawet jeśli mniej spektakularnego, to równie istotnego.