Polecamy

25 niedziela okresu zwykłego

Sugestia programowa
22/09/19 ks. Stanisław Dyk
Rozpoznanie misterium Chrystusa obecnego w obrzędach liturgicznych: W celebracji liturgicznej otrzymujemy Ducha Chrystusowego. Mając życie od Ducha, do Ducha możemy się stosować (por. Ga 5, 25). Dzięki Jego energii możemy wyznawać, że Jezus jest naszym Panem (por. 1 Kor 12, 3). W ten sposób przyjmujemy Jego dążenia i naszym życiem staramy się ubogacać braci.
Homilia do dorosłych
22/09/19 Szymon Bojdo
Zadziwiająca jest przypowieść o rządcy, którą przytacza dzisiejsza ewangelia. Wydaje się, jakby była ona pochwałą cwaniactwa, o którym pisaliśmy wyżej.Warto chyba jednak zauważyć kontekst tej opowieści – Jezus mówi potem o wierności w małych sprawach, która prowadzi do wielkich rzeczy. Może nieuczciwy rządca właśnie w tym momencie rozpoznał wartość pracy swojej i innych, a także rzeczy, które zostały mu powierzone?
Homilia do dorosłych
22/09/19 ks. Robert Klemens COr
Prorok Amos zwraca nam – słuchaczom uwagę na „niezapominalność” Pana, która dotyczy złych postępków człowieka. To, co umyślają sobie gnębiciele jest nieuczciwością i nie może podobać się Bogu. Prorok mówi jasno, że zostanie to zapamiętane przez Boga i postępujący w ten sposób będą musieli się z tego „rozliczyć”. Święty Paweł zachęca do modlitwy za wszystkich ludzi, ale szczególnie zauważa królów i tych, którzy sprawują władzę w domyśle pokazując, że są oni najbardziej narażeni na niebezpieczeństwo życia niepobożnego i niegodnego oraz że posiadana władza może ich zepsuć stając się okazją do wielu nadużyć.
Homilia do dorosłych
22/09/19 ks. Radosław Rychlik
Często, kiedy patrzymy na nasz świat, to zauważamy dziwną prawidłowość. Oto mówimy, że jesteśmy wierzący. Deklarujemy, że Bóg, wiara, krzyż są dla nas ważne. Jednocześnie swoim życiem przeczymy tym zapewnieniom. No, ale cóż, takie jest życie, proszę księdza. Kto dziś jest słaby, kto zważa na zasady moralne, kto stara się szanować innych, sam jest deptany i nie przebije się. Zostanie sam na marginesie. Może i tak. Może wierność przykazaniom i Bogu jest dla nas ograniczeniem w zdobywaniu tego świata. Ale na pewno jest wielkim dobrodziejstwem, bo wieczorem nie wstydzisz się spojrzeć w lustro. Nie wstydzisz się przed żoną, mężem, dziećmi tego, co zrobiłeś i powiedziałeś.
Homilia do młodzieży
22/09/19 ks. Maciej Przybylak
Problem jest wtedy, gdy się skończą pieniądze. Bo rodzice zablokują konto z powodu niekontrolowanych wydatków albo nałożą szlaban na kieszonkowe z powodu złych ocen czy złego zachowania. Kiedy pieniądze się kończą, kończą się przyjaciele. Myślę, że takie osoby na pewno znamy i takie sytuacje może wiele razy już obserwowaliśmy albo sami tego doświadczyliśmy.
Homilia do dzieci
22/09/19 Monika Zuber
Ludzie uczą nas, że wygrywa ten, kto najwięcej wywalczy dla samego siebie, nawet kosztem innych. Szybko okazuje się, że świat się dzieli na zwycięzców i przegranych, że są lepsi i gorsi; że są ci, którzy rządzą i ci, którzy muszą się podporządkować. Bóg nas uczy zupełnie inaczej, ma dla nas całkiem inną szkołę życia i przetrwania. Czytany dzisiaj fragment Ewangelii opowiada nam historię, jak łatwo człowiekowi naginać prawo i jaki jest przebiegły, kiedy w grę wchodzi jego powodzenie, czy przeżycie.