Polecamy
Stwierdzenie nieważności małżeństwa. Poradnik praktyczny
Jacques Vernay, Bénédicte Draillard
KSIĄŻKA
24,90 zł 8,00 zł
25 niedziela okresu zwykłego
Sugestia programowa

Chrześcijanin przemieniony przez Ducha obiera Chrystusa za swego jedynego Pana

22/09/19 ks. Stanisław Dyk
Rozpoznanie misterium Chrystusa obecnego w obrzędach liturgicznych: W celebracji liturgicznej otrzymujemy Ducha Chrystusowego. Mając życie od Ducha, do Ducha możemy się stosować (por. Ga 5, 25). Dzięki Jego energii możemy wyznawać, że Jezus jest naszym Panem (por. 1 Kor 12, 3). W ten sposób przyjmujemy Jego dążenia i naszym życiem staramy się ubogacać braci.
Nasze pieniądze zaś traktujemy jako środek budowania solidarności społecznej. Duch pomaga nam sobie uświadomić, że wszystko, co w życiu posiadamy, jest darem Boga, a my jesteśmy tylko tego dzierżawcami, nie właścicielami. Cechuje nas zatem swoboda, lekkość w dzieleniu się naszymi dobrami z innymi. Dając innym, samemu Bogu dajemy („cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili”). W ten sposób dobra materialne wracają do ich właściciela, czyli do Boga – naszego Pana. Tym samym nie ulegamy pokusie bałwochwalczego kultu pieniądza i nie traktujemy bliźnich jako środka do zdobywania zysków.
 
„W mocy Bożego Ducha”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce 2018/2019
 
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.