25 niedziela okresu zwykłego
Sugestia programowa

Chrześcijanin przemieniony przez Ducha obiera Chrystusa za swego jedynego Pana

22/09/19 ks. Stanisław Dyk
Rozpoznanie misterium Chrystusa obecnego w obrzędach liturgicznych: W celebracji liturgicznej otrzymujemy Ducha Chrystusowego. Mając życie od Ducha, do Ducha możemy się stosować (por. Ga 5, 25). Dzięki Jego energii możemy wyznawać, że Jezus jest naszym Panem (por. 1 Kor 12, 3). W ten sposób przyjmujemy Jego dążenia i naszym życiem staramy się ubogacać braci.
Nasze pieniądze zaś traktujemy jako środek budowania solidarności społecznej. Duch pomaga nam sobie uświadomić, że wszystko, co w życiu posiadamy, jest darem Boga, a my jesteśmy tylko tego dzierżawcami, nie właścicielami. Cechuje nas zatem swoboda, lekkość w dzieleniu się naszymi dobrami z innymi. Dając innym, samemu Bogu dajemy („cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili”). W ten sposób dobra materialne wracają do ich właściciela, czyli do Boga – naszego Pana. Tym samym nie ulegamy pokusie bałwochwalczego kultu pieniądza i nie traktujemy bliźnich jako środka do zdobywania zysków.
 
„W mocy Bożego Ducha”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce 2018/2019
 
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.