25 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Kłamstwo

22/09/19 ks. Radosław Rychlik
Często, kiedy patrzymy na nasz świat, to zauważamy dziwną prawidłowość. Oto mówimy, że jesteśmy wierzący. Deklarujemy, że Bóg, wiara, krzyż są dla nas ważne. Jednocześnie swoim życiem przeczymy tym zapewnieniom. No, ale cóż, takie jest życie, proszę księdza. Kto dziś jest słaby, kto zważa na zasady moralne, kto stara się szanować innych, sam jest deptany i nie przebije się. Zostanie sam na marginesie. Może i tak. Może wierność przykazaniom i Bogu jest dla nas ograniczeniem w zdobywaniu tego świata. Ale na pewno jest wielkim dobrodziejstwem, bo wieczorem nie wstydzisz się spojrzeć w lustro. Nie wstydzisz się przed żoną, mężem, dziećmi tego, co zrobiłeś i powiedziałeś.