25 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Nie tylko słowa

22/09/19 ks. Robert Klemens COr
Prorok Amos zwraca nam – słuchaczom uwagę na „niezapominalność” Pana, która dotyczy złych postępków człowieka. To, co umyślają sobie gnębiciele jest nieuczciwością i nie może podobać się Bogu. Prorok mówi jasno, że zostanie to zapamiętane przez Boga i postępujący w ten sposób będą musieli się z tego „rozliczyć”. Święty Paweł zachęca do modlitwy za wszystkich ludzi, ale szczególnie zauważa królów i tych, którzy sprawują władzę w domyśle pokazując, że są oni najbardziej narażeni na niebezpieczeństwo życia niepobożnego i niegodnego oraz że posiadana władza może ich zepsuć stając się okazją do wielu nadużyć.