25 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Sugestie słuchacza: Jak współcześnie moglibyśmy je odczytać?

22/09/19 Szymon Bojdo
Zadziwiająca jest przypowieść o rządcy, którą przytacza dzisiejsza ewangelia. Wydaje się, jakby była ona pochwałą cwaniactwa, o którym pisaliśmy wyżej.Warto chyba jednak zauważyć kontekst tej opowieści – Jezus mówi potem o wierności w małych sprawach, która prowadzi do wielkich rzeczy. Może nieuczciwy rządca właśnie w tym momencie rozpoznał wartość pracy swojej i innych, a także rzeczy, które zostały mu powierzone?