26 niedziela okresu zwykłego
Sugestia programowa

Chrześcijanin w mocy Ducha otrzymuje bogactwo łaski Chrystusa

29/09/19 ks. Stanisław Dyk
Wyjaśnienie tekstów świętych – odsłonięcie obchodzonego misterium: Misterium tej celebracji określone jest – podobnie jak poprzedniej niedzieli – w wersecie allelujatycznym: „Jezus Chrystus, będąc bogatym, dla nas stał się ubogim, aby nas swym ubóstwem ubogacić” (2 Kor 8, 9).
Jezus Chrystus podczas swojej śmierci na krzyżu objawił bogactwo Bożej miłości do nas: ochronił nas swoją śmiercią przed potępieniem, nakarmił swoją Krwią, przywrócił wzrok naszej duszy. Rozpoznanie misterium Chrystusa obecnego w obrzędach liturgicznych: Misterium paschalne Chrystusa uobecnia się w celebracji liturgicznej, aby uczynić nas sprawiedliwymi (por. psalm responsoryjny) i wyzwolić ze ślepego zniewolenia żądzą pieniądza. To tu i teraz karmimy się Chlebem Jego Ciała. W mocy Ducha Świętego otrzymujemy życie Chrystusa
i bogactwo Jego łask.
 
„W mocy Bożego Ducha”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce 2018/2019
 
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.