26 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Piekło jest tam, gdzie brakuje miłości

29/09/19 ks. Mariusz Pohl
Bogactwo samo w sobie jest neutralne: ani dobre, ani złe. Natomiast jego używanie i wykorzystanie przez człowieka podlega ocenom moralnym – może być dobre lub złe, cnotliwe lub grzeszne. Kryterium takich ocen jest postawa człowieka. Jeśli dochodzi on do majątku w sposób uczciwy, zarządza nim z poczuciem odpowiedzialności i względem na wspólne dobro, jest wrażliwy na potrzeby innych – wtedy bogactwo w niczym nie przeszkadza, może być nawet dla bogatego drogą do cnoty.