Polecamy
Katolicy powróćcie do domu. Niezwykły Boży plan na twoje życie Best
seller
Tom Peterson
KSIĄŻKA
20,00 zł 9,00 zł
26 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Piekło jest tam, gdzie brakuje miłości

29/09/19 ks. Mariusz Pohl
Bogactwo samo w sobie jest neutralne: ani dobre, ani złe. Natomiast jego używanie i wykorzystanie przez człowieka podlega ocenom moralnym – może być dobre lub złe, cnotliwe lub grzeszne. Kryterium takich ocen jest postawa człowieka. Jeśli dochodzi on do majątku w sposób uczciwy, zarządza nim z poczuciem odpowiedzialności i względem na wspólne dobro, jest wrażliwy na potrzeby innych – wtedy bogactwo w niczym nie przeszkadza, może być nawet dla bogatego drogą do cnoty.