26 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Sugestie słuchacza: Warto wyjaśnić…

29/09/19 Olaf Szczypiński
Warto w tym kontekście wyjaśnić także związek między użytym tu „łonem Abrahama” a imieniem Boga Jahwe, który jest Bogiem żyjących – Abrahama, Izaaka i Jakuba. Niezależnie od tego, niezwykle ciekawie ukazana jest śmierć Łazarza. Jezus przedstawia ją bowiem jako wydarzenie, które przemienia jego życie. Biedak był człowiekiem cierpiącym, osamotnionym, a z uwagi na swoją chorobę także odrzuconym i wykluczonym ze społeczeństwa. Nie otrzymywał żadnej pomocy, a jego jedynym pragnieniem było zaspokojenie głodu. Po śmierci został nasycony i doznał pociechy.