Polecamy
Niepłodność. Duchowy i praktyczny poradnik dla małżeństw
Angelique Ruhi-López, Carmen Santamaría
KSIĄŻKA
29,90 zł 10,00 zł

27 niedziela okresu zwykłego

Sugestia programowa
06/10/19 ks. Stanisław Dyk
Rozpoznanie misterium Chrystusa obecnego w obrzędach liturgicznych: W Eucharystii chrześcijanin karmi się słowem Bożym, prosi o przymnożenie wiary i dzięki temu wzrasta w niej (por. KKK 162).
Homilia do dorosłych
06/10/19 Danuta Stankiewicz
Chętnie zgłębimy naukę Soboru Watykańskiego II, iż zawierzenie Bogu jest nieodłączne z pragnieniem człowieka, aby wiedzieć, jaki jest cel ostateczny jego życia i działalności (por. KDK 41). Jest to ważne z tej racji, iż życie ziemskie ma sens wyłącznie w perspektywie życia wiecznego. Jakże trudno będzie przekonać człowieka do szacunku dla życia doczesnego, jeśli tej zależności nie dostrzeże. Dlatego zwracamy się z prośbą do naszych duszpasterzy, aby pomagali nam wiernym zdawać sprawę przed Bogiem: czy wierzymy w Boga Ojca wszechmogącego, stworzyciela nieba i ziemi?
Homilia do dorosłych
06/10/19 ks. Paschalis Kowalski
Słowo Boże dzisiejszej niedzieli skierowane jest zarówno do ludzi, którym się dobrze powodzi, jak też do tych, na których spadają nieszczęścia i krzywdy. Jest więc skierowane do wszystkich, bo przecież w życiu każdego człowieka – choć w różnych proporcjach – przeplatają się sukcesy i porażki.
Homilia do dorosłych
06/10/19 ks. Bartłomiej Kupś
To wołanie do Chrystusa i codzienna modlitwa powinny iść razem z konkretnym działaniem. Dzisiaj możliwości jest wiele. Od tych w parafii typu: rekolekcje, dni skupienia, przynależność do grup parafialnych. Po te na szerszą skalę: pielgrzymki, kursy związane ze znajomością Pisma Świętego, Lectio Divina. Wiele konferencji można śledzić przez Internet, nie brakuje też stałych kanałów na YouTube. Współpracując z łaską Bożą i korzystając z odpowiednich instrumentów, zadbamy o rozwój naszej wiary, a tym samym będziemy też strzec depozytu, jaki został nam dany (por. 2 Tm 1, 14).
Homilia do dorosłych
06/10/19 ks. Radosław Kacprzak
Wiele razy doświadczamy wątpliwości podobnych do tych, jakie nurtowały biblijnego proroka Habakuka. Czasami pojawia się żal do Boga, a nawet oskarżanie Go o to, że nie wysłuchuje naszych modlitw. Są też osoby, które mówią, że Boga nie ma, bo gdyby istniał, na pewno nie pozwoliłby na takie cierpienie. Kiedyś pewna osoba powiedziała, że tak często prosimy Boga o to, by zmienił sytuację, w której się znaleźliśmy. Tymczasem być może On postawił nas w tej sytuacji, aby ona zmieniła nas.
Homilia do młodzieży
06/10/19 s. Urszula Kłusek SAC
Myślę, że każdy, a przynajmniej większość z nas, ma za sobą doświadczenie dni na tyle trudnych, że zdawało się nam, że zostaliśmy opuszczeni zarówno przez Boga, jak i przez ludzi. Często gdy przychodzi czas wielkiego cierpienia człowiek myśli, że Bóg go opuścił, albo, że Boga nie ma, bo gdyby był, nie do- puściłby do tak wielkiego cierpienia. Różnie możemy patrzeć na dni naszych trudnych doświadczeń i nasze reakcje.