27 niedziela okresu zwykłego
Homilia do młodzieży

Gdybyście mieli wiarę…

06/10/19 s. Urszula Kłusek SAC
Myślę, że każdy, a przynajmniej większość z nas, ma za sobą doświadczenie dni na tyle trudnych, że zdawało się nam, że zostaliśmy opuszczeni zarówno przez Boga, jak i przez ludzi. Często gdy przychodzi czas wielkiego cierpienia człowiek myśli, że Bóg go opuścił, albo, że Boga nie ma, bo gdyby był, nie do- puściłby do tak wielkiego cierpienia. Różnie możemy patrzeć na dni naszych trudnych doświadczeń i nasze reakcje.