27 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Przyjdźcie, radośnie śpiewajmy Panu

06/10/19 ks. Paschalis Kowalski
Słowo Boże dzisiejszej niedzieli skierowane jest zarówno do ludzi, którym się dobrze powodzi, jak też do tych, na których spadają nieszczęścia i krzywdy. Jest więc skierowane do wszystkich, bo przecież w życiu każdego człowieka – choć w różnych proporcjach – przeplatają się sukcesy i porażki.