27 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Sugestie słuchacza: Wiara jako powierzenie się Bogu

06/10/19 Danuta Stankiewicz
Chętnie zgłębimy naukę Soboru Watykańskiego II, iż zawierzenie Bogu jest nieodłączne z pragnieniem człowieka, aby wiedzieć, jaki jest cel ostateczny jego życia i działalności (por. KDK 41). Jest to ważne z tej racji, iż życie ziemskie ma sens wyłącznie w perspektywie życia wiecznego. Jakże trudno będzie przekonać człowieka do szacunku dla życia doczesnego, jeśli tej zależności nie dostrzeże. Dlatego zwracamy się z prośbą do naszych duszpasterzy, aby pomagali nam wiernym zdawać sprawę przed Bogiem: czy wierzymy w Boga Ojca wszechmogącego, stworzyciela nieba i ziemi?