27 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dzieci - Niedziela z Owieczką

Takie wielkie z tak małego

06/10/19 ks. Łukasz Bąbelek
Celem homilii jest ukazanie czym jest wiara, rozumiana jako pokorne i pełne ufności zawierzenie Bogu. Posłuży nam do tego przykład sługi, który bezdyskusyjnie wypełnia rozkazy pana. Możemy dzieciom przypomnieć homilię o pracowitości (z niedzieli – 22 września). Warto przygotować plansze z wypisanymi zadaniami sługi (przygotowanie posiłku, praca w polu, wypas zwierząt…) oraz zdjęcie morwy lub przynieść owoce morwy. Wiara jest wsłuchiwaniem się w wolę Pana Boga, jest służeniem Mu w pokorze.