Polecamy
Mesco dux Polonie baptizatur
Rada Społeczna przy Arcybiskupie Metropolicie Poznańskim
KSIĄŻKA
30,00 zł 25,50 zł
27 niedziela okresu zwykłego
Sugestia programowa

Wiara działa przez miłości jest podtrzymywana przez nadzieję

06/10/19 ks. Stanisław Dyk
Rozpoznanie misterium Chrystusa obecnego w obrzędach liturgicznych: W Eucharystii chrześcijanin karmi się słowem Bożym, prosi o przymnożenie wiary i dzięki temu wzrasta w niej (por. KKK 162).
Uczestnik celebracji liturgicznej doświadcza mocy Ducha, który zaszczepia w nim wiarę samego Chrystusa – „poucza i doprowadza do całej prawdy” (KKK 91). W ten sposób wierzący uzdolniony jest do znoszenia sytuacji biedy i sytuacji obfitości – umie „być sytym i głód cierpieć” (por. Flp 4, 12). Jego wiara rośnie dzięki łasce Bożej. Nie wątpi więc w obecność Boga, jak to czynili Izraelici w drodze do Ziemi Obiecanej.
 
„W mocy Bożego Ducha”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce 2018/2019
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.