27 niedziela okresu zwykłego
Sugestia programowa

Wiara działa przez miłości jest podtrzymywana przez nadzieję

06/10/19 ks. Stanisław Dyk
Rozpoznanie misterium Chrystusa obecnego w obrzędach liturgicznych: W Eucharystii chrześcijanin karmi się słowem Bożym, prosi o przymnożenie wiary i dzięki temu wzrasta w niej (por. KKK 162).
Uczestnik celebracji liturgicznej doświadcza mocy Ducha, który zaszczepia w nim wiarę samego Chrystusa – „poucza i doprowadza do całej prawdy” (KKK 91). W ten sposób wierzący uzdolniony jest do znoszenia sytuacji biedy i sytuacji obfitości – umie „być sytym i głód cierpieć” (por. Flp 4, 12). Jego wiara rośnie dzięki łasce Bożej. Nie wątpi więc w obecność Boga, jak to czynili Izraelici w drodze do Ziemi Obiecanej.
 
„W mocy Bożego Ducha”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce 2018/2019
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.