27 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Wyczesać ducha

06/10/19 ks. Bartłomiej Kupś
To wołanie do Chrystusa i codzienna modlitwa powinny iść razem z konkretnym działaniem. Dzisiaj możliwości jest wiele. Od tych w parafii typu: rekolekcje, dni skupienia, przynależność do grup parafialnych. Po te na szerszą skalę: pielgrzymki, kursy związane ze znajomością Pisma Świętego, Lectio Divina. Wiele konferencji można śledzić przez Internet, nie brakuje też stałych kanałów na YouTube. Współpracując z łaską Bożą i korzystając z odpowiednich instrumentów, zadbamy o rozwój naszej wiary, a tym samym będziemy też strzec depozytu, jaki został nam dany (por. 2 Tm 1, 14).