Polecamy
Jak ewangelizować ochrzczonych Best
seller
Jose H. Prado Flores
KSIĄŻKA
22,00 zł 18,70 zł

28 niedziela okresu zwykłego

Sugestia programowa
13/10/19 ks. Stanisław Dyk
Rozpoznanie misterium Chrystusa obecnego w obrzędach liturgicznych: W Eucharystii uobecnia się Pascha Pana – dzieło uwolnienia człowieka od grzechu, który jest źródłem chorób ciała i duszy. Na Eucharystii zatem moc Chrystusa nadal wychodzi od Niego i uzdrawia wszystkich (por. Łk 6, 19). Do takiego uzdrowienia potrzebna jest jednak odpowiednia dyspozycja serca, polegająca głównie na wierze.
Homilia do dorosłych
13/10/19 Anna Lipczyńska
W dzisiejszą niedzielę przypada w Polsce Dzień Papieski. Uważam, że jest to dobry czas, aby wykorzystując czytania mszalne powiedzieć słuchaczom homilii, dlaczego powinniśmy nieustannie dziękować Bogu za św. Jana Pawła II. Konkretnie, jakie elementy jego nauczania są i powinny być fundamentem tożsamości każdego z nas, obecnych w świątyni na niedzielnej Mszy Świętej: nauczanie na temat dekalogu, na temat rodziny, ojczyzny, kultury, korzeni, bez których nie można być w pełni człowiekiem, i w końcu na temat bliskości z Chrystusem, bez którego życie człowieka nie miałoby sensu.
Homilia do dorosłych
13/10/19 ks. Adam Kalbarczyk
W czasach biblijnych człowiek chory na trąd musiał wyrzec się wszystkiego, co jest fundamentem życia. Musiał, po pierwsze, zrezygnować z bliskości drugiego człowieka, gdyż kontaktowanie się trędowatego z innymi ludźmi i tychże z chorym było – z uwagi na niebezpieczeństwo zarażenia się nieuleczalną wówczas chorobą – prawnie zakazane. Bliskie kontakty były w ten sposób wykluczone. Po drugie, trędowaty pozbawiony był możliwości kierowania swoim życiem. Zmuszony został do egzystowania w ograniczającym jego wolność świecie chorego.
Homilia do dorosłych
13/10/19 ks. Franciszek Zawadzki
Uzdrowienie, którego doświadcza owych dziesięciu trędowatych nie tylko kończy ich ból fizyczny. Przede wszystkim tym, co otrzymują od Jezusa, jest możliwość powrotu do życia w społeczeństwie – powrotu do swoich rodzin, przyjaciół… Nie są już odrażający – na powrót mogą doświadczać bliskości drugiego człowieka, dzielić codzienność z innymi.
Homilia do dorosłych
13/10/19 ks. Maciej Będziński
Jezus został posłany na ten świat, aby każdy uwierzył w miłość Boga Ojca. Nie wolno nam redukować Jego misji tylko do wydarzenia historycznego. Nie mamy prawa porównać misji Jezusa z humanitarnym pochylaniem się nad człowiekiem. On przychodzi, aby każdy ujrzał i uwierzył. Taki też jest sens i cel przeżywanego w kościele Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego, który z woli papieża Franciszka ma nam przypomnieć, zgodnie z hasłem, że każdy „ochrzczony jest posłany”. Dosyć jest bólu i cierpienia w świecie rozdartym wojną, terroryzmem, przeżartym trądem korupcji. Dlatego chrześcijanie idą z Dobrą Nowiną niczym nasz Mistrz.
Homilia do młodzieży
13/10/19 ks. Wojciech Silski
Wdzięczności trzeba się uczyć… Sam Jezus był wdzięczny: swoim rodzicom, krewnym, Samarytance za kubek wody, kobiecie, która obmyła i namaściła mu nogi; był wdzięczny tym, którzy wytrwali przy nim w godzinie próby i męki na krzyżowej drodze i na Kalwarii; był wdzięczny swoim słuchaczom i rozmnożył dla nich chleb i ryby, dla nowożeńców w Kanie przemienił wodę w wino – na te wszystkie sytuacje w życiu Jezusa mamy spojrzeć w kluczu ludzkiej i Bożej wdzięczności.