28 niedziela okresu zwykłego
Sugestia programowa

Chrześcijanin wyzwolony z grzechu za wszystko Bogu dziękuje

13/10/19 ks. Stanisław Dyk
Rozpoznanie misterium Chrystusa obecnego w obrzędach liturgicznych: W Eucharystii uobecnia się Pascha Pana – dzieło uwolnienia człowieka od grzechu, który jest źródłem chorób ciała i duszy. Na Eucharystii zatem moc Chrystusa nadal wychodzi od Niego i uzdrawia wszystkich (por. Łk 6, 19). Do takiego uzdrowienia potrzebna jest jednak odpowiednia dyspozycja serca, polegająca głównie na wierze.
Wiarę tę zyskujemy, gdy słuchamy słowa Bożego i poddajemy się mu, oraz z łaski Ducha otrzymanego w Eucharystii (…). Orędzie tekstów świętych tej niedzieli pomaga także we właściwym przeżyciu Eucharystii, które w rzeczywistości jest dziękczynieniem za wielkie dzieła zbawienia dokonane przez Boga   w Jezusie Chrystusie. Tutaj upadamy na kolana przed Jezusem i chwalimy Boga donośnym głosem. Eucharystia wymaga od nas całkowitego skoncentrowania się na Bogu, po to, aby Go uwielbić. Ta wielbiąca koncentracja na Bogu przyczynia się do naszego pełnego uzdrowienia. Bowiem „słuszne i zbawienne” (incipit każdej prefacji) jest składanie dziękczynienia Panu.
 
„W mocy Bożego Ducha”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce 2018/2019
 
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.