28 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Łaska Boga jest wielka

13/10/19 ks. Franciszek Zawadzki
Uzdrowienie, którego doświadcza owych dziesięciu trędowatych nie tylko kończy ich ból fizyczny. Przede wszystkim tym, co otrzymują od Jezusa, jest możliwość powrotu do życia w społeczeństwie – powrotu do swoich rodzin, przyjaciół… Nie są już odrażający – na powrót mogą doświadczać bliskości drugiego człowieka, dzielić codzienność z innymi.