28 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Sugestie słuchacza: Mam inne propozycje

13/10/19 Anna Lipczyńska
W dzisiejszą niedzielę przypada w Polsce Dzień Papieski. Uważam, że jest to dobry czas, aby wykorzystując czytania mszalne powiedzieć słuchaczom homilii, dlaczego powinniśmy nieustannie dziękować Bogu za św. Jana Pawła II. Konkretnie, jakie elementy jego nauczania są i powinny być fundamentem tożsamości każdego z nas, obecnych w świątyni na niedzielnej Mszy Świętej: nauczanie na temat dekalogu, na temat rodziny, ojczyzny, kultury, korzeni, bez których nie można być w pełni człowiekiem, i w końcu na temat bliskości z Chrystusem, bez którego życie człowieka nie miałoby sensu.