Polecamy

29 niedziela okresu zwykłego

Sugestia programowa
20/10/19 ks. Stanisław Dyk
Wskazanie na życie chrześcijanina przemienionego przez Ducha Świętego: Wierzący przemieniony na Eucharystii modli się zawsze i niestrudzenie z cierpliwością wiary. Modlitwa jest rozpoznaniem bliskości Boga i wchodzeniem w głęboką relację z Nim.
Homilia do dorosłych
20/10/19 Rafał Bernard
Na co dziś położylibyśmy nacisk? Czy zatrzymując się na trudnych szczegółach, nie tracimy jednak z oczu najważniejszego przesłania tego tekstu? Człowieka „z podniesionymi rękami”, z wielką ufnością i wytrwałością zwracającego się do Boga w potrzebie i otrzymującego od Niego wsparcie? Czy nie o tym samym traktuje Łukaszowa Ewangelia? Czy Bóg „nie weźmie w obronę swoich wybranych, którzy dniem i nocą wołają do Niego, i czy będzie zwlekał w ich sprawie?”.
Homilia do dorosłych
20/10/19 ks. Maciej Szczepaniak
Każdy z nas mógłby wymienić przynajmniej kilka życiowych sytuacji, które odbieramy jako ciężar. Trudno znieść nienawiść innych, brak odwzajemnianej miłości, zawód w pracy, chorobę. A Jezus przekonuje nas dzisiaj, że mimo życiowych trudności zawsze powinniśmy się modlić i nigdy nie ustawać. „Wiara góry przenosi, a nie góry wiarę” (Karol Hubert Rostworowski).
Homilia do dorosłych
20/10/19 ks. Kazimierz Kubat SDS
y nie prosimy, bo nie wierzymy, że Bóg jest gotów nas wysłuchać. Nasze modlitwy wydają się niewysłuchane, bo brak nam ufności i zawierzenia, że Bóg jest po naszej stronie. Albo może, tak bardzo jesteśmy przywiązani do naszej prośby, że nie zauważamy, że Bóg już wysłuchał naszych próśb lepiej i dał nam o wiele więcej, niż myśmy Go prosili?
Homilia do dorosłych
20/10/19 ks. Tomasz Atłas
Przez samego Chrystusa zostaliśmy zaproszeni do tego, aby Go naśladować i zanieść Dobrą Nowinę o Nim do każdego człowieka. Tę prawdę pragnie zaakcentować papież Franciszek. Od początku swego pontyfikatu wzywa: „Bądźmy we wszystkich regionach ziemi w «permanentnym stanie misji». Nie bójmy się podejmować, z ufnością w Bogu i wielką odwagą, «opcji misyjnej», zdolnej przemienić wszystko, aby zwyczaje, style, rozkład zajęć, język i wszystkie struktury kościelne stały się odpowiednią drogą bardziej dla ewangelizowania współczesnego świata niż do zachowania stanu rzeczy” (EG 27).
Homilia do młodzieży
20/10/19 ks. Piotr Śliżewski
Słuchacze Chrystusa od początku tej przypowieści zakładali – jej działanie jest bezcelowe. Nic nie wskóra. Przecież ten sędzia nie będzie chciał z nią nawet porozmawiać! Nie ma mu ona w końcu nic do zaoferowania. Ku zaskoczeniu wszystkich sprawa rozwiązuje się pozytywnie. Wszystko dzięki uporowi tej kobiety. Stwierdziła, że skoro jej słowa nic nie znaczą, to uprzykrzy życie sędziemu poprzez nieustanne nagabywanie. Dosłownie zadręczała go. Nie dawała mu żyć...