29 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Czy znajdzie wiarę, gdy przyjdzie?

20/10/19 ks. Kazimierz Kubat SDS
y nie prosimy, bo nie wierzymy, że Bóg jest gotów nas wysłuchać. Nasze modlitwy wydają się niewysłuchane, bo brak nam ufności i zawierzenia, że Bóg jest po naszej stronie. Albo może, tak bardzo jesteśmy przywiązani do naszej prośby, że nie zauważamy, że Bóg już wysłuchał naszych próśb lepiej i dał nam o wiele więcej, niż myśmy Go prosili?