29 niedziela okresu zwykłego
Sugestia programowa

Duch Święty wprowadza nas w modlitwę Jezusa

20/10/19 ks. Stanisław Dyk
Wskazanie na życie chrześcijanina przemienionego przez Ducha Świętego: Wierzący przemieniony na Eucharystii modli się zawsze i niestrudzenie z cierpliwością wiary. Modlitwa jest rozpoznaniem bliskości Boga i wchodzeniem w głęboką relację z Nim.
Modlitwa jest zatem również rodzajem wiary. Stąd Jezus zapyta: „Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę, gdy przyjdzie?”. Początkiem modlitwy jest fakt, że wierzący rozpoznaje obecność Boga, który jest wierny – wierny swym obietnicom wysłuchania nas zawsze, gdy Go wzywamy. Należy pamiętać, że wytrwała i ufna modlitwa służy przede wszystkim do nawiązania głębszej więzi z Bogiem. Modlitwy nie można instrumentalizować. Człowiek ma niekiedy tendencję ograniczania swej modlitwy do proszenia o dary. Tymczasem Bóg chce czegoś więcej dla człowieka – chce dać mu Siebie samego. Jedynie więź z Nim zbawia.
 
„W mocy Bożego Ducha”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce 2018/2019
 
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.