29 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dzieci - Niedziela z Owieczką

Gdzie znaleźć wiarę?

20/10/19 ks. Łukasz Bąbelek
Niedziela misyjna ma pomóc zrozumieć dzieciom, że Kościół to nie tylko parafia, do której należymy, nie tylko Kościół w Polsce. Kościół jest na całym świecie. Można jako pomoc wykorzystać mapę świata z doklejonymi fotografiami kościołów lub nabożeństw z różnych miejsc świata. Może to pomóc w zrozumieniu, że Chrystusa głosi się w różnych miejscach, czasami bardzo trudnych. Można zachęcić też do jakiejś akcji dotyczącej misji, np. adopcja duchowa misjonarza, różne zbiórki na rzecz placówek misyjnych lub listy do misjonarzy.