29 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Kościół z misją w świecie - Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny

20/10/19 ks. Tomasz Atłas
Przez samego Chrystusa zostaliśmy zaproszeni do tego, aby Go naśladować i zanieść Dobrą Nowinę o Nim do każdego człowieka. Tę prawdę pragnie zaakcentować papież Franciszek. Od początku swego pontyfikatu wzywa: „Bądźmy we wszystkich regionach ziemi w «permanentnym stanie misji». Nie bójmy się podejmować, z ufnością w Bogu i wielką odwagą, «opcji misyjnej», zdolnej przemienić wszystko, aby zwyczaje, style, rozkład zajęć, język i wszystkie struktury kościelne stały się odpowiednią drogą bardziej dla ewangelizowania współczesnego świata niż do zachowania stanu rzeczy” (EG 27).