29 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dzieci

O cierpliwości w modlitwie

20/10/19 ks. Dariusz Zuber
Pan Jezus uczy nas dzisiaj wytrwałości i cierpliwości w modlitwie. Jak pamiętacie w opowieści Pana Jezusa występują wdowa, czyli kobieta, której zmarł mąż. Jest ona w trudnej sytuacji. Potrzebuje wsparcia i pomocy innych. Sama jest bezradna. Wynika to stąd, że w czasach Pana Jezusa kobiety nie miały bardzo wielu praw – nie mogły pracować, samodzielnie prowadzić domu, uczyć się. Były zależne od pomocy albo męża, brata lub ojca.