29 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Sugestie słuchacza: Trudne szczegóły i najważniejsze przesłanie

20/10/19 Rafał Bernard
Na co dziś położylibyśmy nacisk? Czy zatrzymując się na trudnych szczegółach, nie tracimy jednak z oczu najważniejszego przesłania tego tekstu? Człowieka „z podniesionymi rękami”, z wielką ufnością i wytrwałością zwracającego się do Boga w potrzebie i otrzymującego od Niego wsparcie? Czy nie o tym samym traktuje Łukaszowa Ewangelia? Czy Bóg „nie weźmie w obronę swoich wybranych, którzy dniem i nocą wołają do Niego, i czy będzie zwlekał w ich sprawie?”.