Polecamy
Nowi ewangelizatorzy dla nowej ewangelizacji
José H. Prado Flores
KSIĄŻKA
22,00 zł 5,00 zł
30 niedziela okresu zwykłego
Sugestia programowa

Chrześcijanin przemieniony przez Ducha nabywa „pokory modlącego się serca”

27/10/19 ks. Stanisław Dyk
Rozpoznanie misterium Chrystusa obecnego w obrzędach liturgicznych: W Eucharystii mamy dostęp „do wiernej miłości Ojca, który dał nam swego Syna”. Mamy udział w Duchu, który wprowadza nas w synowską relację z Ojcem. Tu i teraz Jezus modli się w nas i z nami. Dzięki Jego mocy możemy pragnąć tego, czego pragnęło serce Syna – tylko tego, co podoba się Ojcu.
Ojcu podoba się nasza pokora, która jest uznaniem swej zależności od Niego, oraz pokorna rezygnacja z realizacji naszych planów, tak aby za pośrednictwem modlitwy spełniała się w nas wola Ojca. „Pokora jest dyspozycją do darmowego przyjęcia daru modlitwy: Człowiek jest żebrakiem wobec Boga”. Taką pokorę Kościół czyni ciągle swoją, wołając: Kyrie eleison! Pokora w modlitwie obecna jest w wielu miejscach Eucharystii: na początku celebracji wspólnota wyznaje swoje grzechy i bije się w piersi; w czasie celebracji przyjmuje postawę klęczącą itp.
 
„W mocy Bożego Ducha” Program duszpasterski Kościoła w Polsce 2018/2019
 
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.