30 niedziela okresu zwykłego
Sugestia programowa

Chrześcijanin przemieniony przez Ducha nabywa „pokory modlącego się serca”

27/10/19 ks. Stanisław Dyk
Rozpoznanie misterium Chrystusa obecnego w obrzędach liturgicznych: W Eucharystii mamy dostęp „do wiernej miłości Ojca, który dał nam swego Syna”. Mamy udział w Duchu, który wprowadza nas w synowską relację z Ojcem. Tu i teraz Jezus modli się w nas i z nami. Dzięki Jego mocy możemy pragnąć tego, czego pragnęło serce Syna – tylko tego, co podoba się Ojcu.
Ojcu podoba się nasza pokora, która jest uznaniem swej zależności od Niego, oraz pokorna rezygnacja z realizacji naszych planów, tak aby za pośrednictwem modlitwy spełniała się w nas wola Ojca. „Pokora jest dyspozycją do darmowego przyjęcia daru modlitwy: Człowiek jest żebrakiem wobec Boga”. Taką pokorę Kościół czyni ciągle swoją, wołając: Kyrie eleison! Pokora w modlitwie obecna jest w wielu miejscach Eucharystii: na początku celebracji wspólnota wyznaje swoje grzechy i bije się w piersi; w czasie celebracji przyjmuje postawę klęczącą itp.
 
„W mocy Bożego Ducha” Program duszpasterski Kościoła w Polsce 2018/2019
 
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.