30 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dzieci

Proszę się nie przechwalać!

27/10/19 ks. Andrzej Ziółkowski CM
Pani katechetka zapowiedziała ósmoklasistom sprawdzian. Uczniowie mieli dwa tygodnie na przygotowanie się do tego zadania. W danym dniu cała klasa w ciszy pisała wypracowanie. Klasówka wyglądała w ten sposób: Najpierw nauczycielka przeczytała ten fragment Ewangelii, który przed chwilą usłyszeliśmy, a następnie uczniowie mieli napisać rozmowę albo z faryzeuszem, albo z celnikiem. Interpretacja była dowolna...