Polecamy
Stwierdzenie nieważności małżeństwa. Poradnik praktyczny
Jacques Vernay, Bénédicte Draillard
KSIĄŻKA
24,90 zł 8,00 zł

Rocznica poświęcenia kościoła

Homilia do dorosłych
27/10/19 Teresa Zatryb
Piękno świątyń (i w ogóle piękno) obdarzano szacunkiem. Młode dziewczyny czy damy ubierały się pięknie. Teraz często widuje się dziewczyny w spodniach sztucznie i metodycznie podartych, bo jest taka moda. A co to i po co jest moda? Kto ją tworzy? Dla pieniędzy oczywiście, ale nie tylko. Jest ona zdalnie i odgórnie kierowana, też oczywiste. Ocalmy resztki piękna i nie zaśmiecajmy naszych serc brzydotą i złem. Dbajmy o piękno wokół nas i w naszych świątyniach.
Homilia do dorosłych
27/10/19 ks. Maciej Kubiak
Jak tragiczne sensu życia musiała doświadczać niemiecka aktorka Hildegarda Knecht, która w książce „Wyrok” pytała sama siebie: „Nikt nie nauczył mnie dobrze żyć, kto mnie nauczy spokojnie umierać?”. Kiedyś często można było zobaczyć na ulicach dzieci z kluczem na szyi. Klucz na szyi było trudniej zgubić. Żydzi umieszczali na czole i ramieniu tzw. tefilin, czyli pudełeczka ze skóry koszernej, w których były fragmenty Tory i Biblii.
Homilia do dorosłych
27/10/19 ks. Marek Piedziewicz
W dzisiejszym pierwszym czytaniu usłyszeliśmy modlitwę króla Salomona, trzeciego monarchy w dziejach Izraela. Wzniósł ją do Boga w dniu, w którym poświęcono świątynię jerozolimską. Warto zwrócić uwagę, że Żydzi posiadali wiele domów modlitwy zwanych synagogami. Mieli jednak tylko jedną świątynię. Była to budowla wyjątkowa, monumentalna. W roku 2018 udostępniono w Internecie film, który jest próbą wirtualnej rekonstrukcji tego obiektu. Został przygotowany w oparciu o biblijne opisy przedstawiające budowę świątyni. Jej najważniejszym miejscem było Święte Świętych...
Homilia do młodzieży
27/10/19 s. Urszula Kłusek SAC
Jedno z mądrych powiedzeń mówi, że: „Wdzięczność jest pamięcią serca”. Jest więc wdzięczność taką pamięcią, która w sercu zachowuje doświadczenie miłości i bliskości osoby kochanej. Jest jakby przestrzenią obecności tego, kto mnie obdarzył dobrem, miłością i czułością. Wdzięczne serce sprawia, że jeśli tylko jest to możliwe zachowujemy pamiątki po osobach, które kochamy, które nosimy we wdzięcznej pamięci serca.
Homilia do dzieci
27/10/19 bp Antoni Długosz
Dzisiaj wspominamy także poświęcenie pięknej świątyni zbudowanej w Jerozolimie przez króla Salomona (obraz). W niej kapłani umieścili arkę przymierza – znak obecności Pana Boga (obraz). Zanim ludzie będą budować kościoły – najpierw Pan Jezus buduje kościół z ludzi (obraz). Powołuje dwunastu apostołów, z których św. Piotra (obraz) czyni fundamentem Kościoła i pierwszym papieżem.