Rocznica poświęcenia kościoła
Homilia do młodzieży

Jesteście świątynią Boga

27/10/19 s. Urszula Kłusek SAC
Jedno z mądrych powiedzeń mówi, że: „Wdzięczność jest pamięcią serca”. Jest więc wdzięczność taką pamięcią, która w sercu zachowuje doświadczenie miłości i bliskości osoby kochanej. Jest jakby przestrzenią obecności tego, kto mnie obdarzył dobrem, miłością i czułością. Wdzięczne serce sprawia, że jeśli tylko jest to możliwe zachowujemy pamiątki po osobach, które kochamy, które nosimy we wdzięcznej pamięci serca.