Rocznica poświęcenia kościoła
Homilia do dorosłych

Piękno świątyni - sugestie słuchacza

27/10/19 Teresa Zatryb
Piękno świątyń (i w ogóle piękno) obdarzano szacunkiem. Młode dziewczyny czy damy ubierały się pięknie. Teraz często widuje się dziewczyny w spodniach sztucznie i metodycznie podartych, bo jest taka moda. A co to i po co jest moda? Kto ją tworzy? Dla pieniędzy oczywiście, ale nie tylko. Jest ona zdalnie i odgórnie kierowana, też oczywiste. Ocalmy resztki piękna i nie zaśmiecajmy naszych serc brzydotą i złem. Dbajmy o piękno wokół nas i w naszych świątyniach.