Rocznica poświęcenia kościoła
Homilia do dorosłych

W tej samej wierze

27/10/19 ks. Marek Piedziewicz
W dzisiejszym pierwszym czytaniu usłyszeliśmy modlitwę króla Salomona, trzeciego monarchy w dziejach Izraela. Wzniósł ją do Boga w dniu, w którym poświęcono świątynię jerozolimską. Warto zwrócić uwagę, że Żydzi posiadali wiele domów modlitwy zwanych synagogami. Mieli jednak tylko jedną świątynię. Była to budowla wyjątkowa, monumentalna. W roku 2018 udostępniono w Internecie film, który jest próbą wirtualnej rekonstrukcji tego obiektu. Został przygotowany w oparciu o biblijne opisy przedstawiające budowę świątyni. Jej najważniejszym miejscem było Święte Świętych...