Rocznica poświęcenia kościoła
Homilia do dzieci

Z Panem Jezusem tworzymy Jego żywy Kościół

27/10/19 bp Antoni Długosz
Dzisiaj wspominamy także poświęcenie pięknej świątyni zbudowanej w Jerozolimie przez króla Salomona (obraz). W niej kapłani umieścili arkę przymierza – znak obecności Pana Boga (obraz). Zanim ludzie będą budować kościoły – najpierw Pan Jezus buduje kościół z ludzi (obraz). Powołuje dwunastu apostołów, z których św. Piotra (obraz) czyni fundamentem Kościoła i pierwszym papieżem.