Polecamy
Mesco dux Polonie baptizatur
Rada Społeczna przy Arcybiskupie Metropolicie Poznańskim
KSIĄŻKA
30,00 zł 25,50 zł

Apostolstwo modlitwy

Homilia do dorosłych
01/09/19 ks. Paweł Szpyrka SJ
Intencja powszechna: Aby wszyscy, którzy wymierzają sprawiedliwość, działali uczciwie, i aby niesprawiedliwość, która szerzy się w świecie, nie miała ostatniego słowa. Słowa Psalmisty o tym, że Bóg „miłuje prawo i sprawiedliwość” (Ps 33, 5) można potraktować w obecnej dobie jako polityczną prowokację. Zwłaszcza, że zbliżają się wybory parlamentarne. Tymczasem jest to wers odsłaniający imię Boga jako Ojca i jako miłości. Dla Boga prawo i sprawiedliwość są tożsame z miłością i miłosierdziem.
Homilia do dorosłych
01/10/19 ks. Paweł Szpyrka SJ
Intencja ewangelizacyjna: Aby tchnienie Ducha Świętego wzbudziło nową wiosnę misyjną w Kościele. Duch budzi w nas świadomość bycia synami w Synu. On czyni nas zdolnymi do naśladowania Jezusa i gotowymi do wyruszenia w drogę razem z Nim. Jezus podczas chrztu słyszy pełen akceptacji głos Ojca: „Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie” (Łk 3, 22). Syn wyrusza w drogę posłany do braci, aby znaleźć sposób zbliżenia się do nich, tak, by ich nie przestraszyć. Nie znalazł niczego lepszego niż zanurzenie się w ich kondycji, solidarny z nimi w miłości silniejszej od śmierci.