Apostolstwo modlitwy
Homilia do dorosłych

Będziecie moimi świadkami (październik)

01/10/19 ks. Paweł Szpyrka SJ
Intencja ewangelizacyjna: Aby tchnienie Ducha Świętego wzbudziło nową wiosnę misyjną w Kościele. Duch budzi w nas świadomość bycia synami w Synu. On czyni nas zdolnymi do naśladowania Jezusa i gotowymi do wyruszenia w drogę razem z Nim. Jezus podczas chrztu słyszy pełen akceptacji głos Ojca: „Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie” (Łk 3, 22). Syn wyrusza w drogę posłany do braci, aby znaleźć sposób zbliżenia się do nich, tak, by ich nie przestraszyć. Nie znalazł niczego lepszego niż zanurzenie się w ich kondycji, solidarny z nimi w miłości silniejszej od śmierci.