Apostolstwo modlitwy
Homilia do dorosłych

Imię Boga: prawo i sprawiedliwość (wrzesień)

01/09/19 ks. Paweł Szpyrka SJ
Intencja powszechna: Aby wszyscy, którzy wymierzają sprawiedliwość, działali uczciwie, i aby niesprawiedliwość, która szerzy się w świecie, nie miała ostatniego słowa. Słowa Psalmisty o tym, że Bóg „miłuje prawo i sprawiedliwość” (Ps 33, 5) można potraktować w obecnej dobie jako polityczną prowokację. Zwłaszcza, że zbliżają się wybory parlamentarne. Tymczasem jest to wers odsłaniający imię Boga jako Ojca i jako miłości. Dla Boga prawo i sprawiedliwość są tożsame z miłością i miłosierdziem.