Polecamy

Co miesiąc - adoracje, nabożeństwa

Homilia do dorosłych
05/09/19 ks. Maciej K. Kubiak
1 października (za kilka tygodni) rozpoczniemy w całym Kościele powszechnym Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny, ogłoszony przez papieża Franciszka. Już dzisiaj chcemy naszą modlitwą przygotować się do przeżywania tego miesiąca w naszej parafii (w naszej wspólnocie). Adorując Najświętszy Sakrament będzie- my modlić się w intencji misjonarek i misjonarzy oraz wszystkich misyjnych dzieł Kościoła a także prosić o misyjne zaangażowanie dla wszystkich wierzących. Przed dwoma laty, w 2017 roku, w Światową Niedzielę Misyjną (przypadała 22 października, a więc w dzień liturgicznego wspomnienia św. Jana Pawła II), papież Franciszek napisał specjalny list, który skierował do prefekta Kongregacji Ewangelizacji Narodów (...). Módlmy się dzisiaj razem, aby pragnienia papieża Franciszka i cele przez niego nakreślone, udało się osiągnąć w życiu naszych wspólnot i parafii oraz całego Kościoła.
Homilia do dorosłych
03/10/19 ks. Maciej K. Kubiak
1 października rozpoczęliśmy Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny, ogłoszony przez papieża Franciszka i dlatego dzisiejszą adorację Najświętszego Sakramentu chcemy wypełnić dziękczynieniem za misjonarki i misjonarzy oraz wszystkie misyjne dzieła Kościoła. Chcemy też modlić się o rozbudzenie świadomości misyjnej w każdym z nas – w naszej parafii, w naszej wspólnocie i w całym Kościele. Papież wskazał też cztery konkretne sposoby przeżywania tego miesiąca. Warto zwrócić uwagę, że za pierwszy z nich uznał dążenie do osobistego spotkania z Jezusem Chrystusem – poprzez Eucharystię, słowo Boże, modlitwę osobistą i wspólnotową.
Homilia do dorosłych
06/09/19 ks. Andrzej Ziółkowski CM
Faryzeusze i uczeni w Piśmie też mieli problem: porównywali zachowanie uczniów Jana, faryzeuszy i apostołów. Chodziło im o kwestię postów. Czyżby chcieli unifikacji? A może pragnęli wszystko sprowadzić do jednego mianownika? Takie zapędy mają ci, którzy chcieliby dyrygować całym światem, a jeśli już nie całym światem, to przynajmniej swoją rodziną, miejscowością, wspólnotą.
Homilia do dzieci
06/09/19 Danuta Szelejewska
Dobra Nowina o zbawieniu dotyczy wszystkich ludzi. Adresatem jest więc każdy z nas. Bądźmy zdecydowani, jak pierwsze nasionko, które chciało swymi korzeniami sięgać głęboko w ziemię i wypuścić młode pędy ponad jej powierzchnię.
Homilia do dorosłych
04/10/19 ks. Andrzej Ziółkowski CM
„Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii”. Te słowa są swoistym wektorem naszego poszukiwania sensu życia; wyznacznikiem pewnego rodzaju standardów, które przyjmujemy w życiu. Dlatego to jesteśmy wdzięczni Chrystusowi, że oczyszcza nasze serca od tego wszystkiego, co zakłóca głoszenie Dobrej Nowiny.
Homilia do dzieci
04/10/19 Danuta Szelejewska
Chrystus nie kłócił się z nimi, nawet nie okazał złości. Z największym spokojem i cierpliwością głosił naukę o królestwie Bożym. Uczynił jeszcze więcej: wskazał miejsce wierzącym. Żadnej dyskusji nie podlegają Jego słowa: „Kto nie jest ze Mną, jest przeciwko Mnie; a kto nie zbiera ze Mną, rozprasza” (Łk 11, 23). Jest to zaproszenie dla każdego z nas. Sami musimy się do tego ustosunkować.