Co miesiąc - adoracje, nabożeństwa
Homilia do dorosłych

Adoracja: Duch Święty przynagla do głoszenia wielkich dzieł Bożych (5 IX)

05/09/19 ks. Maciej K. Kubiak
1 października (za kilka tygodni) rozpoczniemy w całym Kościele powszechnym Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny, ogłoszony przez papieża Franciszka. Już dzisiaj chcemy naszą modlitwą przygotować się do przeżywania tego miesiąca w naszej parafii (w naszej wspólnocie). Adorując Najświętszy Sakrament będzie- my modlić się w intencji misjonarek i misjonarzy oraz wszystkich misyjnych dzieł Kościoła a także prosić o misyjne zaangażowanie dla wszystkich wierzących. Przed dwoma laty, w 2017 roku, w Światową Niedzielę Misyjną (przypadała 22 października, a więc w dzień liturgicznego wspomnienia św. Jana Pawła II), papież Franciszek napisał specjalny list, który skierował do prefekta Kongregacji Ewangelizacji Narodów (...). Módlmy się dzisiaj razem, aby pragnienia papieża Franciszka i cele przez niego nakreślone, udało się osiągnąć w życiu naszych wspólnot i parafii oraz całego Kościoła.