Co miesiąc - adoracje, nabożeństwa
Homilia do dorosłych

Adoracja: Ochrzczeni i posłani – Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny (3 X)

03/10/19 ks. Maciej K. Kubiak
1 października rozpoczęliśmy Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny, ogłoszony przez papieża Franciszka i dlatego dzisiejszą adorację Najświętszego Sakramentu chcemy wypełnić dziękczynieniem za misjonarki i misjonarzy oraz wszystkie misyjne dzieła Kościoła. Chcemy też modlić się o rozbudzenie świadomości misyjnej w każdym z nas – w naszej parafii, w naszej wspólnocie i w całym Kościele. Papież wskazał też cztery konkretne sposoby przeżywania tego miesiąca. Warto zwrócić uwagę, że za pierwszy z nich uznał dążenie do osobistego spotkania z Jezusem Chrystusem – poprzez Eucharystię, słowo Boże, modlitwę osobistą i wspólnotową.