Co miesiąc - adoracje, nabożeństwa
Homilia do dorosłych

Pierwszy piątek. Ach, te nieszczęsne porównania! (6 IX)

06/09/19 ks. Andrzej Ziółkowski CM
Faryzeusze i uczeni w Piśmie też mieli problem: porównywali zachowanie uczniów Jana, faryzeuszy i apostołów. Chodziło im o kwestię postów. Czyżby chcieli unifikacji? A może pragnęli wszystko sprowadzić do jednego mianownika? Takie zapędy mają ci, którzy chcieliby dyrygować całym światem, a jeśli już nie całym światem, to przynajmniej swoją rodziną, miejscowością, wspólnotą.