Co miesiąc - adoracje, nabożeństwa
Homilia do dzieci

Pierwszy piątek. Bezpieczne lądowanie (4 X)

04/10/19 Danuta Szelejewska
Chrystus nie kłócił się z nimi, nawet nie okazał złości. Z największym spokojem i cierpliwością głosił naukę o królestwie Bożym. Uczynił jeszcze więcej: wskazał miejsce wierzącym. Żadnej dyskusji nie podlegają Jego słowa: „Kto nie jest ze Mną, jest przeciwko Mnie; a kto nie zbiera ze Mną, rozprasza” (Łk 11, 23). Jest to zaproszenie dla każdego z nas. Sami musimy się do tego ustosunkować.