Co miesiąc - adoracje, nabożeństwa
Homilia do dorosłych

Pierwszy piątek. Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii (4 X)

04/10/19 ks. Andrzej Ziółkowski CM
„Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii”. Te słowa są swoistym wektorem naszego poszukiwania sensu życia; wyznacznikiem pewnego rodzaju standardów, które przyjmujemy w życiu. Dlatego to jesteśmy wdzięczni Chrystusowi, że oczyszcza nasze serca od tego wszystkiego, co zakłóca głoszenie Dobrej Nowiny.