Polecamy

Homilie okolicznościowe

02/09/19 Danuta Szelejewska
Skończył się cudowny czas wakacji. Wspomnienia beztroskich dni na długo jeszcze pozostaną w naszej pamięci. Setki zdjęć zapełniają albumy, które ciągle przeglądamy, by na nowo wracać do przeżytych chwil. Dzisiejsza Msza Święta ma nam dodać mocy do wędrowania trudną drogą obowiązków szkolnych. Nieważne, czy idziemy do nowych szkół, czy tegoroczna nauka jest kontynuacją tego, co robiliśmy do tej pory. Liczy się osobiste zaangażowanie każdego z nas.
Homilia do dorosłych
14/09/19 Michał Piotr Gniadek
Ofiarę drzewo hańby jest dla nas znakiem największej nadziei. Jedno jedyne takie Drzewo. Mój Jezus objął je, wziął na Swoje ramiona, poniósł na wzgórze Golgoty. Tam Go przybito do krzyża. Na nim się wszystko wykonało.
Homilia do dorosłych
14/09/19 ks. Paweł Pacholak
Święto Podwyższenia Krzyża, to okazja do przypomnienia sobie, że wbrew wszystkim doświadczeniom i opiniom jakie wokół krzyża zrodziły się, to dał nam go Bóg, aby oderwać nas od szarego pyłu dróg… że jeżeli stajemy przed tym znakiem to po to, aby podnieść wzrok ku niebu… Bo rozciągnięte ramiona Chrystusa przybite do belek krzyża wbrew pozorom nie są bezsilne, ale ogarniają cały świat. Doświadczenia są różne.
Homilia do młodzieży
18/09/19 ks. Wojciech Nowicki
Stanisław, pierwszy jezuita ogłoszony błogosławionym, uczy nas w pierwszej kolejności właściwego ustawienia priorytetów. Jeśli św. Ignacy z Loyoli, założyciel zakonu jezuitów, wskazał w Ćwiczeniach Duchowych, iż „człowiek po to jest stworzony, aby Boga, Pana naszego, chwalił, czcił i Jemu służył, a przez to zbawił duszę swoją”, to św. Stanisław swoim życiem te słowa wypełnia i staje się przez to wiernym uczniem Ignacego.
Homilia do dorosłych
18/09/19 ks. Kazimierz Kubat SDS
Z jednej strony był młodzieńcem delikatnym. Wiemy bowiem z akt procesu beatyfikacyjnego, że był bardzo wrażliwy. Ojciec jego – w czasie przyjęć dla szlachty urządzanych w posiadłości rodzinnej w Rostkowie na Mazowszu – nakazywał gościom umiar w żartach, gdyż inaczej chłopiec mógł zemdleć. Z drugiej jednak strony był młodzieńcem bardzo zdecydowanym i można by nawet powiedzieć twardym, bardzo dla siebie wymagającym.
Homilia do dorosłych
04/10/19 ks. Franciszek Zawadzki
Jego biografia inspirowała wielkich europejskich twórców sztuki i literatury przez wieki. A jak to się zaczęło? Zaczęło się od przekonania, które zrodziło się w sercu młodego Francesco, że Bóg mówi do niego i wzywa go słowami „odbuduj mój Kościół”. Przekonanie to zrodziło się w sercu młodego chłopca, którego marzeniem było wieść życie rycerza, który nie stronił od uciech tego świata i żył w zbytkach, na jakie stać go było jako syna bogatego kupca.