Homilie okolicznościowe
Homilia do dorosłych

Święta Faustyna Kowlska. Sekretarka Bożego miłosierdzia (5 X)

05/10/19 ks. Piotr Śliżewski
Dzisiaj zatrzymujemy się przy przykładzie św. siostry Faustyny Kowalskiej, którą nazywamy „sekretarką Bożego miłosierdzia”. U niej bardzo mocno miesza się proste, ludzkie życie z wielką łaską Boga. Z jej biografii dowiadujemy się, że uczyła się tylko trzy lata w szkole podstawowej. Niby niezbyt ważna informacja, ale gdy zestawi się ją z tym, co napisała w swoim „Dzienniczku”, to od razu budzi się ogromna nadzieja, jak Bóg potrafi to, co słabe wykorzystać do przekazania bardzo głębokich rzeczy!