Homilie okolicznościowe
Homilia do młodzieży

Święty Stanisław Kostka. Dojrzała świętość już w młodzieńczym wieku (18 IX)

18/09/19 ks. Wojciech Nowicki
Stanisław, pierwszy jezuita ogłoszony błogosławionym, uczy nas w pierwszej kolejności właściwego ustawienia priorytetów. Jeśli św. Ignacy z Loyoli, założyciel zakonu jezuitów, wskazał w Ćwiczeniach Duchowych, iż „człowiek po to jest stworzony, aby Boga, Pana naszego, chwalił, czcił i Jemu służył, a przez to zbawił duszę swoją”, to św. Stanisław swoim życiem te słowa wypełnia i staje się przez to wiernym uczniem Ignacego.