Polecamy

Słuchając Franciszka

Homilia do dorosłych
01/09/19 ks. Paweł Szpyrka SJ
Papież Franciszek zapytany przez biskupa Grzegorza Rysia podczas jednej z wizyt ad limina Apostolorum o znaczenie Dokumentu z Aparecidy zwrócił uwagę na tę właśnie metodę duszpasterskiego rozeznawania. Działanie powinno być poprzedzone uważnym widzeniem. Ważne jest pytanie: jakimi oczyma patrzysz? Od kogo uczysz się widzenia rzeczywistości? Czy patrzysz z wiarą? Czy patrzysz oczami ucznia Jezusa? Czy jesteś dostatecznie blisko ludu?
Homilia do dorosłych
01/10/19 ks. Paweł Szpyrka SJ
„Potrzebujemy nowej Pięćdziesiątnicy! Musimy wyjść na spotkanie ludzi, rodzin, wspólnot i narodów, aby im komunikować i dzielić z nimi dar spotkania z Chrystusem, który napełnił nasze życie sensem, prawdą i miłością, radością i nadzieją! Nie możemy być spokojni i biernie czekać; rzeczą pilną jest, byśmy poszli we wszystkich kierunkach i głosili, że zło i śmierć nie mają ostatniego słowa, że miłość jest silniejsza, że zostaliśmy wyzwoleni i zbawieni dzięki paschalnemu zwycięstwu Pana historii” (548). Podkreślają z mocą: „Nie jesteśmy prorokami nieszczęścia” (30). Ważne słowa w kontekście wzrostu popularności kaznodziejstwa apokaliptycznego i przepowiadania opartego na lęku.