Słuchając Franciszka
Homilia do dorosłych

Świętość i komunia (październik)

01/10/19 ks. Paweł Szpyrka SJ
„Potrzebujemy nowej Pięćdziesiątnicy! Musimy wyjść na spotkanie ludzi, rodzin, wspólnot i narodów, aby im komunikować i dzielić z nimi dar spotkania z Chrystusem, który napełnił nasze życie sensem, prawdą i miłością, radością i nadzieją! Nie możemy być spokojni i biernie czekać; rzeczą pilną jest, byśmy poszli we wszystkich kierunkach i głosili, że zło i śmierć nie mają ostatniego słowa, że miłość jest silniejsza, że zostaliśmy wyzwoleni i zbawieni dzięki paschalnemu zwycięstwu Pana historii” (548). Podkreślają z mocą: „Nie jesteśmy prorokami nieszczęścia” (30). Ważne słowa w kontekście wzrostu popularności kaznodziejstwa apokaliptycznego i przepowiadania opartego na lęku.