Spotkanie wspólnoty różańcowej
Homilia do dorosłych

Pierwsza sobota września: Salus Populi Romani

07/09/19 ks. Franciszek Zawadzki
Rozpoczynamy cykl katechez dla parafialnych wspólnot różańcowych, podczas których w tym roku będziemy poznawać najstarsze i najbardziej znane wizerunki Matki Bożej. Jednym z najstarszych wizerunków Maryi, który przetrwał do naszych czasów jest ikona Salus Populi Romani – Opiekunki Ludu Rzymskiego. Do dziś możemy ją oglądać w Rzymie – w Bazylice Santa Maria Maggiore.